Markets
top

Management Training

 • Theoretische Training
 • Practische workshop simulaties
 • Workshop opdrachten gerelateerd aan de werkzaamheden op de shopfloor
 • Indirecte opvolging en coaching mbt de implementatie van de aangeleerde technieken tijdens de workshops
 • Collectieve opvolging & coaching tijdens interdisciplinare werkgroepen

Workshops & Management Training

   1. Management Systeem
   2. Verloren tijd
   3. 8 karakteristieken van een leidinggevend profiel
   4. Effectieve vergaderingen
   5. Communicatie – Informatie
   6. Communicatie – Confrontatie
   7. Normen & Standard Tijden
   8. Observaties
   9. Planning – Master Schema
   10. Pareto & Root Cause Analysis
   11. Probleem oplossing
   12. Change Management
   13. Paradigmes

Lean Manufacturing Training Sessions

   1. “SMED”
   2. Visueel Management
   3. Productie Borden
   4. “KANBAN”
   5. “Push” versus “Pull” planning
   6. 5 S
   7. Continue Optimalisatie
   8. KAIZEN
   9. “Line Balancing”
   10. Layout Optimalisatie
   11. Materiaal Flow
   12. Value Stream Mapping (VSM)
   13. 6 Sigma
top

Verkoop

 • Verhoging van de forecastbetrouwbaarheid
 • Analyse van de verkoopsmarges
 • Ontwikkeling van een ideale klantportfolio
 • Klanten ABC
 • Ontwikkeling en installatie van een Sales Management Systeem
 • Analyse van de evolutie in bestaande, nieuwe en verloren klanten
 • Visuele weergave van de Sales Process Flow
 • Individuele & collectieve coaching mbt de structuur van de salesbezoeken
 • Optimalisatie van de sales planning en de routing van de vertegenwoordigers
 • Segmentering van de klanten
 • Berekening van de optimale bezoek en call frequentie
 • Maximalisatie van het klantencontact
top

Administratie

 • Installatie van een Management Systeem Administratie
 • Introductie van “Lean Office” principes
 • Invoering van ‘Lean Call Center’ technieken
 • Visuele weergave en optimalisatie van de informatiestroom
 • Visuele weergave en optimalisatie van de process flow
 • Continue aanpassing van de resources aan het werkvolume
 • Optimalisatie van de  “Span of Control”
 • Activiteitslijsten opstellen inclusief tijdsbestedingsprofiel
 • Observaties van de kernwerkzaamheden
 • Vastleggen van standaardtijden / normen
 • Introductie van een masterschema voor planning
top

Human Resource

 • Invoering van een Human Resource Management Systeem
 • Complete training mbt HR organizatie & HR activiteiten
 • Basisprincipes mbt HR wetgeving
 • Ontwikkeling & optimalisatie van het aanwervingsproces
 • Reductie van de bestaande informatieflow
 • Continue aanpassing van de resources aan het werkvolume
 • Optimalisatie van de  “Span of Control”
 • Activiteitslijsten opstellen inclusief tijdsbestedingsprofiel
 • Observaties van de kernwerkzaamheden
 • Vastleggen van standaardtijden / normen
 • Introductie van een masterschema voor planning
 • Herziening van aanwerving procedures
top

Inkoop

 • Installatie van een Inkoop Management Systeem
 • Herziening en optimalisatie van de Inkoop Process Flow
 • Bepaling van een inkoop strategie
 • Vastleggen van financiële doelstellingen en kengetallen
 • Optimalisatie van de bestaande inkoopstructuur
 • Opstelling van inkoopprocedures
 • Identificatie van de vereiste productspecificaties
 • Ontwikkeling van een lijst van potentiële leveranciers
 • Selectie van de geschikte leveranciers
 • Design, distributie and opvolging van inkooptenders
 • Coaching en opvolging van onderhandelingen met leveranciers
 • Qualitycontrole van de binnenkomende leveringen
 • Factuurcontrole
top

Productie

 • Installatie van een Productie Management Systeem
 • Introductie van ‘SMART’ doelen and KPI’s
 • “Goals Breakdown” & “Goals Roll Down”
 • Visuele weergave en optimalisatie van het Productie Proces
 • “Line Balancing” & 5S
 • Identificatie en reductie van de organizationele stilstandstijden
 • Invoering van visueel management op de werkvloer
 • Productieborden
 • Verhoging van de flexibiliteit (flexibiliteitsmatrix – trainingsplan)
 • Verhoging van de motivatie van de medewerkers (job rotatie / ‘SMART’ doelen / workshops)
 • Herziening en optimalisatie van de interne meetingstructuur
 • Verhoging van de efficiëntie tijdens de vergaderingen
 • Coaching of interdisciplinare werkgroepen
 • Ontwikkeling en invoering van een wekelijks operationeel rapport
 • Introductie van een werkgids voor de leidinggevende (planning & checklist)
 • Invoering van een afwijkingsrapportage aan alle werkstations (“Management By Exceptions”)
 • Stilstandsrapportage
 • Qualiteitsrapportage (% afval / % “rework” / % “1st time quality”)
top

Planning

 • Master Schema voor een optimale planning
 • “Line Balancing”
 • Installatie van een KANBAN kaarten systeem
 • ‘Push’ versus ‘Pull’ planning
 • Actualisering / Optimalisatie van de normen of standard tijden
 • Ontwikkeling van een bezettingsplan (“Crewing guide”)
 • Berekening van de economische productiehoeveelheid (Economical Production Batch)
 • Berekening van de economische ordergrootte (Economical Order Quantity)
top

Onderhoud

 • Invoering van een maintenance management systeem
 • Visuele weergave en optimalisatie van de process flow in onderhoud
 • Werkorder Systeem
 • Tijdsbestedingsysteem voor werkorders
 • Prioriteiten gerelateerd aan de werkorders
 • Eliminatie van vervallen werkorders uit de onderhoud Backlog
 • Introductie van het dagelijkse arbeidsplan binnen onderhoud
 • Invoering van een dagelijkse / wekelijkse onderhoud – productie vergadering
 • Invoering van een complete set aan maintenance indicatoren
 • Mean Time Between Failure (MTBF)
 • Mean Time Between Repair (MTBR)
 • Opvolging van de Machine geschiedenis (Machine History Cards)
 • Pareto en Root Cause Analyse mbt technische stilstandstijden
 • Interne onderhoudsvergaderingen
 • Preventief onderhoudssysteem
 • Controle systeem mbt het management van wisselstukken
top

Kwaliteit

 • Introductie van een Kwaliteit Management Systeem
 • Visuele weergave en optimalisatie van het qualiteitsproces
 • Kwaliteitscontrolesysteem
 • Opstelling van kengetallen voor de qualiteitsafdeling
 • Visuele weergave van ondermaatse qualiteitsniveaus
 • Pareto en Root Cause Analyse mbt de oorzaken gerelateerd aan ondermaatse qualiteit
 • Werkgroepen gefocused op de reductie van non-qualiteit
 • Opvolging en reductie van interne non-qualiteit (afval / rework)
 • Opvolging en reductie van externe non-qualiteit ( PPM )
 • Opvolging en reductie van klantenklachten
 • Kwaliteitscontrolesysteem mbt wareningang
top

Logistiek

 • Optimalisatie van de route planning
 • Optimalisatie van de interne materiaalflow
 • Verbetering van de Lay-out
 • “Milk run”-systeem
 • Opvolging en verhoging van het percentage “OTIF” leveringen (On Time In Full)
 • Optimalisatie van het interne materiaal management om een continue bevoorrading van de productielijnen te garanderen
top

Stock

 • Invoering van een Voorraad Controle Systeem
 • Visuele weergave van de evolutie in grondstoffen, halffabricaten en afgewerkte producten
 • Berekening van de opslagkost van voorraad (“storage cost”)
 • Berekening van de volledige kost van voorraad (inclusief de “storage cost” en opportuniteitskost)
 • Berekeing van de optimale stockrotatie niveaus
 • Berekening van de economische ordergrootte (EOQ)
 • Berekening van de ideale veiligheidsbuffer / Minimum stock / maximum stock
 • Eliminatie of reductie van ‘dode’ stock
 • Individuele coaching van de productieplanners om de stock te verlagen via een verbeterde planning
 • Verbetering van de forecast betrouwbaarheid
 • Coaching van de salesverantwoordelijken ter verbetering van de prestaties mbt forecastbetrouwbaarheid
top

Crediteuren

 • Klantensegmentatie
 • Workshops mbt onderhandelingsvaardigheden van de verkopers naar de klanten om een minimale betaalperiode te bedingen bij de contractbesprekingen
 • Standaardisatie van oproepen en brieven om betalingen te verzekeren (OTIF – On Time In Full))
 • Garantie mbt aflossing van uitstaande betalingen via de invoering van restricties
  (Leveringsstop / Juridisch vervolg
 • Berekening mbt de afweging tussen de bonus voor OTIF leveringen en de interest winst
 • Vermindering van het aantal dagen uitstaande verkoop (DOS - Days outstanding Sales
top

Debiteuren

 • Leverancierssegmentatie
 • Workshops mbt onderhandelingsvaardigheden van de inkopers naar de leveranciers om een maximale betaalperiode te bedingen bij de contractbesprekingen (B/C leveranciers)
 • Bonus system overwegen met een betalingsreductie in geval van OTIF betaling van de klanten
 • Opvolging mbt OTIF leveringen om betalingen uit te stellen in geval van non compliance door de leveranciers
 • Verhoging van het aantal dagen uitstaande inkoop (DOP – Days outstanding Payment)