IMPLEMENTIS wordt vertegenwoordigd door een verzameling van senior consultants die hun kennis en ervaring op vlak van productiviteitsverbetering en procesoptimalisatie hebben samengebundeld in één onderneming. IMPLEMENTIS ondersteunt haar klanten bij de identificatie en de realisatie van meetbare besparingen via productiviteitsprojecten. Wij staan onze klanten niet enkel bij tijdens de omzetting van de geïdentificeerde besparingen, wij garanderen ook contractueel de realisatie van het geprojecteerde eindresultaat.

Hoe zijn we in staat om zulke dienstverlening aan te bieden? We kunnen de realisatie van de door ons geïdentificeerde besparingen garanderen via de ontwikkeling en invoering van afdelingsgerelateerde managementsystemen. Dergelijke projecten worden in regel aangevuld met een programma van individuele coaching en interactieve workshop modules waar zowel leidinggevenden als medewerkers bij betrokken zijn. Onze managementsystemen werden doorheen de jaren keer op keer succesvol geïnstalleerd in verscheidene ondernemingen verspreid over talrijke industrieën.

Tijdens onze projecten leggen wij de nadruk op de introductie van langdurige oplossingen. Wij voeren onze projecten steeds uit in volledige samenwerking met onze klanten, op alle managementniveaus in uw organisatie om de slagkracht daar te leggen waar die het grootste is, namelijk bij de directe aansturing van de uitvoerende werkzaamheden in uw onderneming.

Wij blijven actief aanwezig in uw organisatie tot all projectdoelstellingen verwezenlijkt zijn. De borging van de behaalde resultaten wordt verzekerd via een complete overdracht van onze kennis en ervaring binnen uw organisatie.

Wij garanderen contractuele besparingen aan onze klanten aan een R.O.I. tussen 1.5:1 en 2.5:1.