Government
terugOVERHEID

Status bij aanvang:

Dit overheidsbedrijf had het besluit genomen om een nieuw ERP systeem in te voeren in 2010. Ze hadden verscheidene werkgroepen opgezet om de efficientiewinsten te onderzoeken mbt aanwezige processen. Onze taak bestond erin om deze werkgroepen te ondersteunen en een advies uit te brengen mbt de opgeleverde eindrapporten. Het behalen van efficientiewinsten was initieel gericht op de implementatie van een nieuw ERP systeem. Uit een verdere analyse bleek echter dat de meeste inefficienties geen gevolg waren van de structuur van de interne bedrijfsprcocessen, maar wel van het competentieniveau van de leidinggevende posities binnen het bedrijf. Het bedrijf draait een omzet van 100.000.000€ met een personeelsbestand van 470 FTE.

Acties:

 • Analyze van de 4 Business Sectoren
 • Quick scan binnen Sales / Bedrijfsondersteuning / Ontwikkeling and Productie
 • Herziening van de bestaande management systemen binnen alle afdelingen
 • Herziening van de actuele “Span of Control”
 • Activity Listing mbt de leidinggevende posities op alle management niveaus
 • Opstelling van nieuwe functie-omschrijvingen
 • Herziening van de interne meeting structuur
 • Management Workshops (individuele & collectieve coaching)

Resultaten:

 • Identificatie van een aanzienlijk besparingspotentieel via de reductie van de huidige                          personeelsbezetting (17%)
 • Analyse van de actuele ‘Span of Control’
 • Uitwerking van een ideaal tijdsbestedingsprofiel voor de leidinggevende niveaus
 • Bepalen van de optimale “Span of Control” voor de ganse onderneming
 • Optimalisatie van de interne structuur en het bedrijfsorganogram