Steel
terugSTAAL

Status bij aanvang:

Deze groep is een dochterbedrijf van een internationale gigant in de staalindustrie. Zij produceren stalen hekken. Een aanzienlijk deel van hun cashflow was geblokkeerd in het bedrijf in de vorm van stock (gronstoffen, halffabricaten en afgwerkte producten). Wanneer we aan dit project begonnen, zat het bedrijf op een stockniveau van 31.000 Ton staal ter waarde van 35.000.000€. We hebben de productie planning onder handen genomen en kwamen tot de vaststelling dat een groot deel van de overstock veroorzaakt werd door ondermaatse prestaties op gebied van sales forcasting. De forecastbetrouwbaarheid lag intern op 38%. Via de invoering van een set van forecast support tools zijn we erin geslaagd om de forecastbetrouwbaarheid op te trekken tot 70% waardoor de interne stockniveaus aanzienlijk konden gereduceerd worden.

Acties:

  • Visuele weergave en opvolging van de evolutie in de grondstoffen, de halffabricaten en de afgewerkte producten.
  • Afbouw van ‘dode’ stock
  • Berekening van de Economische Bestellingshoeveelheid (EOQ) via de ‘Wilson’ formule
  • Bepaling van het herbestellingspunt, Min/Max stock voorraden en veiligheidsstock
  • Introductie van een forecasting tool om de forecastbetrouwbaarheid te verbeteren
  • Management Workshops (individuele & collectieve coaching)

Resultaten:

  • Reductie van halffabricaten en afgewerkte producten met 15% van 31.000 Tons to 26.000 Tons
  • Reductie van het “working capital” met 20% van 34.700.000€ to 27.600.000€
  • Vrijstelling van 7.000.000€ aan geblokkeerde cash flow
  • Geannualiseerde besparingen van 700.000€